20160220 PR-CV 434 El Surar, la barraca de pedra seca i el puig agut de Llutxent 22,321 Km.