Quintana - El Paller 393 m. - Casa de la Llum - Penya de la Mel - Quintana